One Βillion and Οne

Century-of-Self1

Το παράδοξο της μοναδικότητας μέσα από την κατανάλωση αγαθών μαζικής παραγωγής.

The Century of the Self (2002) στο IMDB.

Α.Δ.

About Apolytos Diallaktikos

Logical stories of everyday madness
This entry was posted in Documentaries, Ελληνικά, Review. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s