Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας

map1

Μιας που μας απασχόλησαν πρόσφατα τα δεινά της Ιστορίας μας, έχω να προτείνω ένα περιεκτικό βιβλιαράκι από έναν όσο το δυνατό αντικειμενικό παρατηρητή. Σπάνια βρίσκει κανείς μία τόσο εποπτική πλην όμως διεισδυτική τοποθέτηση στη νεότερη Ιστορία. Θυμάμαι ότι το είχα διαβάσει σε ένα απόγευμα.

Η Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας 1770-2000 του Richard Clogg (Κάτοπτρο, 2003).

Α.Δ.

About Απολύτως Διαλλακτικός

Logical stories of everyday madness
This entry was posted in Books, Ελληνικά. Bookmark the permalink.

Comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s