Απολύτως Διαλλακτικός

IMG_20160303_233448940_TOP

Είμαι τέκνο της αντίστασης,
παιδί της αφθονίας.
Ρηχός επαναστάτης έμεινα
πιστεύοντας στο βάθος.

Απ’ τη φάμπρικα ιδανικών
του κόσμου του ελέγχου:
“Ιδέες όλες τις συνήθισες”,
συνήθειες δε μ’ αρέσουν.

Είμαι τέκνο της χαράς,
παιδί της δυστοπίας.
Ευτυχισμένος μέσ’ στην άγνοια,
μα ήθελα να ξέρω.

Κι αν στερέψει η υπομονή,
Θα βιάζομαι ν’ αργήσω.
Οι μέρες ίδιες ισοβίτη μου,
τη διαφορά σου δίνω.

Είμαι τέκνο της συνείδησης,
παιδί του παραλόγου.
Της Σφίγγας βρήκα μύχιο αίνιγμα,
δεν έλυσα ως τώρα.

Τραγική ρωτώ ερώτηση,
στην κόρη που φτιαρίζει,
Σαν είπε πως ποτέ δεν κατακτάς
νωθρός Ελευθερία.

Είμαι τέκνο της σιωπής,
παιδί της ρητορείας.
Ωραία σα μιλούνε σκίαζομαι,
δεινές μην κρύβουν πράξεις.

Φίλος μεν παλίος φιλόσοφος,
φιλτάτη δε αλήθεια.
Του Λόγου σου διδάσκουν αρετές,
στο τέλος η Σιγή μου.

Α.Δ.

About Απολύτως Διαλλακτικός

Logical stories of everyday madness
This entry was posted in Ελληνικά, Ποιήματα. Bookmark the permalink.

Comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s