(χωρίς τίτλο)

Παλαιά Βουλή 1915

Ποίησις διά τήν θλιβερήν συγκυρίαν τῆς χώρας.
Δυσβάστακτον πρός τούς πολίτας τό χρέος. 
Οὐκ ἔσται τέλος τῶν παθημάτων.
Προσδοκοῦμεν ἄμεσον λύσιν.
Πιστεύομεν.

Φτώχεψες.

Α.Δ.

About Απολύτως Διαλλακτικός

Logical stories of everyday madness
This entry was posted in Ελληνικά, Ποιήματα. Bookmark the permalink.

Comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s